2012/2013 | Bytes of Life
2012 | Territorial Pissing
2011 | Untitled #01
2011 | Kelderwerk1: I didn't think I experimented
2011 | Walking in Eindhoven with 20 kg Beamix concrete super strong
2011 | Blind Date
2010/2011 | Back to being a child, unwinding
2010 | It's in our nature 3.0
2010 | It's in our nature 2.0
2010 | Tuin der lasten / Garden of burdens
2009 | Lunch
2008 | Untitled #03
2008 | Untitled #02
2008 | Untitled #01
2007 | Untitled #01
2006 | Pigeon happy, pigeon sad
2006 | Untitled #04
2006/2013 | Untitled #03
2006/2013 | Untitled #02
2006 | Untitled #01
2006 | Den kraai en den duif / The crow and the pigeon
2005 | Straatkapitaal / Street capital

Creative Commons License

'Den Kraai en den Duif' (The Crow and the Dove) 2006 Mural

Er was eens een kraai. Zittend op een tak bekeek hij de wereld. Plotseling kwam er een duif aangevlogen. Deze landde naast de kraai en begon tegen hem te praten. 'Wat een prachtige wereld! Iedereen houdt van elkaar en heeft elkander lief!' De kraai draaide zijn kop en keek de duif aan. 'Waar heb je het over?' Vroeg hij de duif. 'De mensen hebben elkander helemaal niet lief! Iedereen denkt alleen maar aan zichzelf en verraadt de ander bij het minste of geringste.' De duif schudde zijn kop, draaide zich om en vloog weer weg.